“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Operacja polega na utworzeniu firmy świadczącej usługi wynajmu sprzętu i elementów dekoracyjnych na potrzeby organizacji imprez. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie firmy świadczącej usługi wynajmu sprzętu i elementów dekoracyjnych na potrzeby organizacji imprez, która pozwoli na uzyskanie przychodu ze sprzedaży usług.

flag_yellow_low
szansebezdrozy
Leader
PROW-2014-2020-logo-kolor